Het VW ‘schandaal’

eerst even duidelijk maken dat wat Volkswagen in de VS heeft uitgestoken, totaal onaanvaardbaar is. Maar hoe het schandaal door de Europese media gebracht wordt is ook niet helemaal kosjer.

Wat is er nu eigenlijk gebeurd?

In de lente van 2014 ging een groep researchers uit West Virginia een roadtrip doen. Het doel was om de emissies van 3 Europese diesels in dagelijks verkeer te vergelijken met de opgegeven resultaten. Daarvoor hadden ze een mobiele NOx meetinstallatie mee. De geteste auto’s waren een VW Jetta, BMX X3 en VW Passat. Stuk voor stuk populaire Europese diesels. Uit de tests bleek dat de VW Jetta 30 keer meer NOx uitstootte dan opgegeven. De BMW X3 daarentegen had wel aanvaardbare NOx toleranties.

De wetenschappers waren zeker dat hun apparatuur juist werkte en vermoedde eerst dat er iets misgelopen was tijdens het afnemen van de officiële testen. Ze deelden hun resultaten met het CARB en de EPA.

Bron

Wat zijn de gevolgen

Het gevolg is dat er subsidies zijn uitgereikt voor de verkoop van deze ‘milieuvriendelijke’ auto’s. Ongeveer 51 miljoen US dollar aan subsidies.
In de US worden voertuigen getaxeerd op hun milieuvriendelijkheid. Een beetje zoals ze in Nederland doen. Daar heet het bijtelling. De geïmpacteerde VW diesels hadden dus in een andere emissieklasse terecht moeten komen.
Volkswagen wou deze motoren in de US EPA Tier 2 / Bin 5 emissions standard or the California LEV-II ULEV standard klasse krijgen.

En Europa??

In Europa mag deze motor volgens de Euro 5b standaard, 0.180 g NOx per km uitstoten. In Amerika ligt de grens 0.043 g NoX per km voor de klasse waar VW naartoe mikte. Als VW dus 30 keer meer NOx uitstoot zou er in Europa ook een probleem kunnen zijn. Maar het zou me zeer straf lijken dat VW in een testcyclus in Europa de normen niet zou halen. Hoewel op dit moment niets onmogelijk lijkt.

En België?

In België is de fiscaliteit gebaseerd op CO². NOx wordt niet in rekening genomen voor de berekening van BIV, jaarlijkse Verkeersbelasting of Voordeel Alle Aard. Alles is gebaseerd op CO² uitstoot (verbruik) en aankoopprijs (voor VAA). Dus in België is er weinig impact.

De enige juiste conclusie

Het feit dat VW heeft moeten sjoemelen in de VS wijst erop dat het halen van de emissie standaarden alsmaar moeilijker wordt voor autobedrijven. Ik heb maar 1 juiste conclusie gehoord afgelopen week. Het wordt tijd dat de autoconstructeurs elektrische wagens eindelijk wat serieuzer gaan nemen.

Tot slot vond ik nog deze wiki pagina die alles haarfijn uitlegt .