Beste regeringen van België

zoals jullie wel beseffen staan we in ons land op een kruispunt. Jawel het gaat hier over de toekomst van onze energievoorziening.

Na het gedurende jaren plannen van een kernuitstap, waarbij er niet aan een alternatief gedacht werd. Bij gebrek aan visie werd een ongunstig investeringsklimaat geschept voor ondernemingen die graag zouden investeren in energie in ons land.

Het wordt toch wel eens tijd voor een visie op dit vlak.

Daarvoor moet er eens goed nagedacht worden over enkele te maken keuzes.

Centralisatie of decentralisatie ?

Gaan we in de toekomst nog (alle) energie opwekken in centrales? Of gaan we die energie thuis opwekken? Met andere woorden, gaan we mensen aanmoedigen om ook in de toekomst zonnepanelen, windmolens, Warmtekrachtkoppelingen thuis te installeren? Of gaan we als maatschappij investeren in (offshore en onshore) windparken, nucleaire centrales, gas centrales, zonneparken, …

Dit alles heeft natuurlijk zijn impact op het elektriciteitsnet.

Hernieuwbare energie of iets anders?

Alternatieve energie heeft al grote nadeel dat zij niet constant evenveel energie opwekt. Het valt allemaal wel te voorspellen, maar de vraag en aanbod van energie op ons elektriciteitsnet is een wankel evenwicht dat ten allen tijde gewaarborgd moet blijven. Zoniet volgen er blackouts.
Als je dus voor alternatieve energie kiest en je wil deze grilligheid opvangen moet je ook investeren in energieopslag. Deze opslag van energie kan op verschillende manieren gebeuren.

  • Eén voorbeeld is de waterkrachtcentrale van Coo. Hier wordt ten tijde van energieoverschotten water naar boven gepompt. Bij energieschaarste komt dit naar beneden en drijft turbines aan.
  • Andere mogelijkheden zijn batterij opslag. Hierbij worden grote batterijclusters gebruikt om energie op te slaan tijdens overschotten en weer vrijgelaten bij schaarste. Voordeel van deze pakketten is hun schaalbaarheid. Je zou er zo één thuis kunnen installeren en alleen nog maar op nachttarief kunnen leven. Of in geval van groene energie, opladen wanneer de zon schijnt of wind waait
  • Je kan ook gebruik maken van vliegwielen, geperste lucht, cryogene opslag, waterstof of andere gebruik maken
  • Of je bouwt gewoon enkele nieuwe kernreactoren. Dan kan het elektriciteitsnet blijven zoals het is en stoot je weinig of geen CO² uit. Wat misschien wel het enige grote voordeel van die reactoren is, maar in de door CO² geregeerde wereld een niet te miskennen voordeel.

Maar ga alsjeblieft niet terug naar (bruin/steen)kool, olie of gas. Je kan toch niet blijven onze voorhistorische planeetbewoners die door een eeuwenlang proces van druk, hun koolstof (de C van in CO²) in onze aardkorst opgeslagen zit.

Beleid

En nadat jullie deze knoop ontward hebben, kom dan met een beleid waaruit blijkt dat we een bepaalde richting uitgaan. Subsideer bijvoorbeeld lokale energieopslag initiatieven of schep een klimaat waarbij er nieuwe centrales gebouwd kunnen worden, er geïnvesteerd kan worden in onze infrastructuur (elektriciteitsnet en/of slimme meters, hernieuwbare energie). In de hoop dat initiatieven als de offon site en app in deze hoogtechnologische wereld niet meer nodig zijn. Maar dat mijn vaatwasser gestuurd wordt door de energievraag, maar mijn verwarming wel altijd mag blijven draaien. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn.

En stop dan ook met CO² certificaten aan te kopen en je probleem af te kopen. Maar zorg ervoor dat andere landen bij ons CO² certificaten kunnen inkopen, want ook zo kan er in ons land geïnvesteerd worden in groene energie.